Fundament

  • beton, cement, wapno, domieszki
  • bloczek betonowy
  • zbrojenie do betonu( pręty żebrowane i inne)
  • papy izolacyjne
  • izolacja termiczna i akustyczna ze styropianu
  • folie fundamentowe
  • preparaty do uszczelnia fundamentów
  • preparaty przeciw zamarzaniu